XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH VIỆT TRÌ
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC PHÙ NINH
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC CẨM KHÊ
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRUNG NGHĨA
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC CÔNG NGHIỆP
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THANH THỦY
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC YÊN LẬP