Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 nhiệm kỳ III (2019-2024)

Ông Nguyễn Văn Bút Chủ tịch HĐQTCổ đông người lao độngBà Đoàn Thị Kim Quy - Tổng Giám đốc Bà Vũ Thì Ngọc Lan - BKSBài tham luận của các cổ đông người lao độngCổ đông người lao động bỏ phiếu biểu quyếtCổ đông người lao động bỏ phiếu biểu quyếtCổ đông người lao động [...]
admin
0 Comment
Th4 27, 2021
Xem chi tiết