KẾT QUẢ NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH THÁNG 11/2023

NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SACHTải xuống

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 11/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP

KQ-THU-NGHIEM-46Tải xuống

Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Phú Thọ đón tiếp Công ty Coliban Water sang làm việc  trong khuôn khổ “Chương trình Quan hệ đối tác Nâng cao khả năng phục hồi và an toàn cấp nước”

Từ ngày 5/11/2023 đến ngày  10/11/2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Phú Thọ đón tiếp Công ty Coliban Water (Bendigo, bang Victoria, Úc) sang làm việc  trong khuôn khổ ‘Chương trình Quan hệ đối tác Nâng cao khả năng phục hồi và an toàn cấp nước giữa Công ty CP cấp nước Phú […]

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 10/2023

Scan_0001_t10_compressedTải xuống

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 10/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP

phieukqthunghiem-thang10_compressedTải xuống

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 9/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP

Scan_0001Tải xuống

Tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch Quý III 2023

Mau-06Tải xuống

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 9/2023

Mau-05Tải xuống

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 8/2023

Bao-cao-ket-qua-noi-kiem_0001-1Tải xuống

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 8/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP

Phieu-ket-qua-thu-nghiem_0001Tải xuống

Lớp hướng dẫn sử dụng bình khí oxy và sử dụng mặt nạ trong công tác xử lý sự cố khí clo rò rỉ

Hôm nay ngày 03/08, tại Hội Trường lớn Công ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Thọ đã diễn ra buổi hướng dẫn sử dụng bình khí oxy và mặt nạ trong công tác xử lý sự cố khi rò rỉ khí Clo

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 7/2023

Mau-nuoc-T7Tải xuống

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 7/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP

TEST-REPORT-2_8_23_0001Tải xuống

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 6/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP

Mau-Nuoc-T6Tải xuống

Tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch Quý II 2023

05_T6_2023Tải xuống

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 4/2023

05_T4_2023Tải xuống

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 5/2023

05_T5_2023Tải xuống

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 6/2023

06_Quy-2_2023Tải xuống

Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt khi nước sông cạn kiệt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Hiện nay mực nước các dòng sông chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đều trong tình trạng cạn kiệt, cùng với đó việc cắt điện luân phiên nên nhiều trạm bơm nước sinh hoạt cho người dân gặp nhiều khó khăn. Tình trạng này tiếp tục kéo dài nguy cơ hàng nghìn hộ dân sẽ […]

THÔNG BÁO: Về việc mất điện tại các nhà máy nước của Công ty cổ phần cấp nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

matdien0001Tải xuống