23
Th6

THÔNG BÁO: V/V HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Sticky admin 0 comment

Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ đã hủy đăng ký tại VSD, và kể từ ngày 22/06/2022, Công ty CP Cấp nước Phú Thọ sẽ quản lý danh sách cổ đông của Công ty.Mọi việc liên quan đến thông tin cổ đông, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần… và các vấn đề liên quan khác đề nghị quý cổ đông liên hệ với Phòng tổ chức – đào tạo – Công ty CP Cấp nước Phú Thọ , điện thoại: 0210 3846531 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty, địa chỉ: Số 8, đường Trần Phú, phường Tân Dân, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Share
0 comment