XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC PHÙ NINH

BỘ SƯU TẬP

THÔNG TIN

  • Tên xí nghiệp: XN CẤP NƯỚC PHÙ NINH
  • Địa chỉ: Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ
  • Công suất: 10.000m3/ngày đêm
  • Khách hàng: 13.000
  • Socials: