XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC CÔNG NGHIỆP

BỘ SƯU TẬP

THÔNG TIN

  • Tên xí nghiệp: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC CÔNG NGHIỆP
  • Địa chỉ: Phường Bến Gót - TP Việt Trì
  • Công suất:
  • Khách hàng:
  • Socials: