XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THANH THỦY

BỘ SƯU TẬP

THÔNG TIN

  • Tên xí nghiệp: XN CẤP NƯỚC THANH THỦY
  • Địa chỉ: Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
  • Công suất: 20.000m3/ngày đêm
  • Khách hàng: 9.450
  • Socials: