23
Th10

NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ KHẮC PHỤC SỰ CỐ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TẠI VÙNG DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN

admin 0 comment

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Phú Thọ.

Nhưng với tinh thần xung kích, trách nhiệm các cán bộ, công nhân viên hiểu rõ vai trò của mình sẵn sàng tiến vào điểm nóng vùng dịch khắc phục sự cố. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hệ thống cấp nước nhằm phục vụ sinh hoạt của người dân.

Một số hình ảnh của nhân viên tại địa bàn:

Share
0 comment