13
Th6

Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt khi nước sông cạn kiệt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

admin 0 comment

Hiện nay mực nước các dòng sông chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đều trong tình trạng cạn kiệt, cùng với đó việc cắt điện luân phiên nên nhiều trạm bơm nước sinh hoạt cho người dân gặp nhiều khó khăn. Tình trạng này tiếp tục kéo dài nguy cơ hàng nghìn hộ dân sẽ thiếu nước sinh hoạt.
Người dân cần sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm và chủ động tích trữ nguồn nước để phục vụ sinh hoạt hằng ngày

Share
0 comment