21
Th1

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC!

admin 0 comment

Ngày 19/01/2024 Tại công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Cục cấp thoát nước KITAKYUSHU Nhật Bản, Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ, Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng.

Share
0 comment