13
Th5

Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

admin 0 comment

Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP cấp nước Phú Thọ xin trân trọng thông báo về Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:

  • Thời gian: Dự kiến ngày 23/06/2020
  • Địa điểm: Công ty CP cấp nước Phú Thọ, số 8 đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
  • Thời gian chốt danh sách: ngày 02/06/2020.

Chi tiết xem nội dung trong file Nghị quyết HĐQT đính kèm

Trân trọng thông báo./.

Share
0 comment