23
Th3

Hướng dẫn tra cứu Hóa đơn điện tử

tuanbn 0 comment

Bước 1: Mở trình duyệt gõ địa chỉ https://phuthowaco.vnpt-invoice.com.vn/

Màn hình đăng nhập

Bước 2: Nhập các thông tin Tên đăng nhậpMật khẩu vào các textbox tương ứng. Kích chọn Lưu mật khẩu nếu muốn. Tên đăng nhậpmã khách hàng (mã điểm dùng) của bạn.

Bước 3: Nhấn chọn Đăng nhập

Bước 4: Từ màn hình giao diện hệ thống kích chọn TRA CỨU HÓA ĐƠN

Màn hình tra cứu hóa đơn được phát hành của khách hàng sẽ được hiển thị.

Share
0 comment