12
Th7

HỘI NGHỊ: CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC VẬN HÀNH CẤP NƯỚC MÙA HÈ.

Sticky admin 0 comment

Mùa hè năm nay, nhiệt độ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 0,5-1 độ C. Trước nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao trong thời gian cao điểm mùa hè.

Ngày 12/7/2021 tại văn phòng công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị: “Chuyên đề về công tác vận hành cấp nước mùa hè”. Ban lãnh đạo công ty cùng Trưởng phòng, Phó phòng, Giám đốc, Phó giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc chủ động triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định cho người dân trong tỉnh.

Share
0 comment