21
Th3

Các học sinh trường THCS chất lượng cao Hùng Vương trải nghiệm tại nhà máy sản xuất nước Việt Trì.

admin 0 comment

ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP – KHÁM PHÁ TƯƠNG LAI (Lớp của tôi 6A – tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ).

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ tiền thân là Nhà máy nước Việt Trì được thành lập theo Quyết định số: 426/QĐ-UBND ngày 04/07/1970 của UBND Tỉnh Vĩnh Phú. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là “Khai thác, xử lý và cung cấp nước”, do Cục Thuế Tỉnh Phú Thọ quản lý.Cuộc hành trình của tập thể lớp 6A là kết quả sự kết hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp với định hướng tương lai, tìm hiểu các công việc, ngành nghề trong xã hội; giúp học sinh đam mê lao động, từ đó thêm thấu hiểu và tôn trọng những giá trị lao động của các ngành nghề tạo ra.Thông qua chương trình góp phần phát triển khả năng sáng tạo, tinh thần đoàn kết, làm việc tập thể, đồng thời, tăng cường sử dụng hiệu quả Tiếng Anh giao tiếp trong các hoạt động giáo dục và trải nghiệm.

https://fb.watch/joQTVAw4ig/

Share
0 comment