22
Th3

Đại hội đồng cổ đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

tuanbn 0 comment

PTĐT – Ngày 25-4, Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông, lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhiệm kỳ qua, Công ty đã tập trung phát triển, mở rộng thị trường và nâng cấp thiết bị công nghệ của các nhà máy nước. Nhiều dự án mới được xây dựng, mạng lưới cấp nước mở rộng tới 12/13 huyện, thị trong tỉnh. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. 

Năm 2014, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 169 tỷ đồng, đến năm 2018 đã tăng lên 242 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt trên 4,5 tỷ đồng, đến năm 2018 tăng lên 6,4 tỷ đồng; đời sống người lao động được đảm bảo với mức thu nhập bình quân hơn 9 triệu đồng/tháng.

Năm 2019 là năm bản lề thực hiện kế hoạch SXKD nhiệm kỳ III, Công ty  tập trung hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu SXKD của các xí nghiệp; tiếp tục hoàn thiện xây dựng nhà máy nước Phương Lĩnh và khởi công xây dựng nhà máy nước Đoan Hùng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của nhân dân.

Nhiệm kỳ tới (2019-2024), dự báo Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, nắng nóng gay gắt, nước sông xuống thấp, HĐQT Công ty CP cấp nước Phú Thọ đã đề ra các giải pháp, nâng cao chất lượng quản lý giám sát các nhà máy sản xuất nước sạch, tăng cường phối hợp với Công ty nước Coliban – Úc để nâng cao chất lượng nước sạch; tập trung nâng cấp các nhà máy nước hiện có thành các nhà máy nước thông minh; chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất mới, nâng cao đời sống cho người lao động. Phấn đấu mỗi năm tăng trưởng doanh thu từ 15-20%, kết thúc nhiệm kỳ, doanh thu đạt hơn 300 tỷ đồng.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí thành viên Hội đồng quản trị và 3 đồng chí thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ III (2019-2024).

Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2018.

Share
0 comment