THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IV NĂM 2023 NHIỆM KỲ III (2019 – 2024)


THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ IV NĂM 2023 NHIỆM KỲ III (2019 – 2024)

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN ÚC ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ!


ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN ÚC ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ!

THÔNG BÁO: V/V HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.


THÔNG BÁO: V/V HỦY ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2O22


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2O22

ĐOÀN CÁN BỘ UBND TỈNH, ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ NHÂN KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10.


ĐOÀN CÁN BỘ UBND TỈNH, ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ NHÂN KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ “CHUNG TAY GÓP SỨC ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19”!!!!!


CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ “CHUNG TAY GÓP SỨC ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19”!!!!!

HỘI NGHỊ: CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC VẬN HÀNH CẤP NƯỚC MÙA HÈ.


HỘI NGHỊ: CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC VẬN HÀNH CẤP NƯỚC MÙA HÈ.

HỘI NGHỊ: ĐÓNG GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT TOÀN CÔNG TY.


HỘI NGHỊ: ĐÓNG GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT TOÀN CÔNG TY.

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ XII ” ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ” TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 01 – KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ XIII VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 – CT/TW


HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC: SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ XII ” ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ” TRIỂN KHAI KẾT LUẬN SỐ 01 – KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHOÁ XIII VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05 – CT/TW

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 nhiệm kỳ III (2019-2024)


Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 nhiệm kỳ III (2019-2024)

Nghị Quyết: V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.


Nghị Quyết: V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ.

Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và  triển khai nhiệm vụ năm 2021.

BTV Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ, các chi bộ và cổ đông người lao động đóng góp ủng hộ chia sẻ khó khăn với đồng bào Miền Trung bị lũ lụt!


BTV Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ, các chi bộ và cổ đông người lao động đóng góp ủng hộ chia sẻ khó khăn với đồng bào Miền Trung bị lũ lụt!

BCH Công Đoàn tặng hoa và tổ chức học tập kinh nghiệp cho cổ đông người lao động chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10!


BCH Công Đoàn tặng hoa và tổ chức học tập kinh nghiệp cho cổ đông người lao động chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10!

Đại Hội Đảng Bộ Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Thọ


Đại Hội Đảng Bộ Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Thọ

KẾT QUẢ NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH THÁNG 11/2023


CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 11/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP


Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Phú Thọ đón tiếp Công ty Coliban Water sang làm việc  trong khuôn khổ “Chương trình Quan hệ đối tác Nâng cao khả năng phục hồi và an toàn cấp nước”


Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Phú Thọ đón tiếp Công ty Coliban Water sang làm việc  trong khuôn khổ “Chương trình Quan hệ đối tác Nâng cao khả năng phục hồi và an toàn cấp nước”

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 10/2023


CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 10/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP


CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 9/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP


Tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch Quý III 2023


Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 9/2023


Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 8/2023


CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 8/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP


HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC

TẠI ĐIỂM THU
Thanh toán tại UBND xã, nhà văn hóa khu dân cư

TẠI CÔNG TY
Thanh toán tại công ty

147350

KHÁCH HÀNG

Công ty đang cung cấp nước sạch cho hơn 140 000 khách hàng trên toàn tỉnh

19

XÍ NGHIỆP, XƯỞNG SX, TỔ

19 xí nghiệp, xưởng sản xuất, tổ trực thuộc

400

CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Tổng số lao động trong toàn Công ty đến thời điểm tháng 12/2011 là: 400 người.

11

PHÒNG CHỨC NĂNG

Công ty có 10 phòng ban tại văn phòng công ty

TIN TỨC NỔI BẬT

KẾT QUẢ NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH THÁNG 11/2023

NỘI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SACHTải xuống

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 11/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP

KQ-THU-NGHIEM-46Tải xuống

Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Phú Thọ đón tiếp Công ty Coliban Water sang làm việc  trong khuôn khổ “Chương trình Quan hệ đối tác Nâng cao khả năng phục hồi và an toàn cấp nước”

Từ ngày 5/11/2023 đến ngày  10/11/2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Phú Thọ đón tiếp Công ty Coliban Water (Bendigo, bang Victoria, Úc) sang làm việc  trong khuôn khổ ‘Chương trình Quan hệ đối tác Nâng cao khả năng phục hồi và an toàn cấp nước giữa Công ty CP cấp nước Phú […]

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 10/2023

Scan_0001_t10_compressedTải xuống

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 10/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP

phieukqthunghiem-thang10_compressedTải xuống

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 9/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP

Scan_0001Tải xuống

Tổng hợp kết quả chất lượng nước sạch Quý III 2023

Mau-06Tải xuống

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 9/2023

Mau-05Tải xuống

Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch 8/2023

Bao-cao-ket-qua-noi-kiem_0001-1Tải xuống

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 8/2023 CỦA CÁC ĐƠN VỊ XÍ NGHIỆP

Phieu-ket-qua-thu-nghiem_0001Tải xuống

CÁC ĐƠN VỊ THU HỘ