Thông báo ngày chốt danh sách Cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Chi tiết trong file đính
admin
0 Comment
Th5 21, 2020

Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP cấp nước Phú Thọ xin trân trọng thông
admin
0 Comment
Th5 13, 2020

Thủ tục đấu nối đồng hồ nước

admin
0 Comment
Th4 22, 2020