Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cấp nước Phú Thọ

Ngày 29-6, Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
admin
0 Comment
Th7 01, 2020

Đại Hội Đảng Bộ Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Thọ

Ngày 20-6, Đảng bộ công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ
admin
0 Comment
Th6 23, 2020

Báo cáo kết quả công tác hoạt động điều hành của HĐQT Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ lần thứ nhất năm 2020 nhiệm kỳ III

Báo cáo kết quả công tác hoạt động điều hành của HĐQT Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ
admin
0 Comment
Th6 09, 2020

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ năm 2019

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ năm 2019
admin
0 Comment
Th6 08, 2020

Báo cáo của Ban điều hành công ty CP cấp nước Phú thọ

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
admin
0 Comment
Th6 06, 2020

Thông báo ngày chốt danh sách Cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Chi tiết trong file đính
admin
0 Comment
Th5 21, 2020