Báo cáo của Ban điều hành công ty CP cấp nước Phú thọ

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
admin
0 Comment
Th6 06, 2020

Thông báo ngày chốt danh sách Cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Chi tiết trong file đính
admin
0 Comment
Th5 21, 2020

Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP cấp nước Phú Thọ xin trân trọng thông
admin
0 Comment
Th5 13, 2020