27
Th3

Thông báo đến Cổ đông

admin 0 comment

Ngày 20/03/2020, Công ty CP Cấp nước Phú Thọ đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 17/2020/GCNCP-VSD ngày 09/03/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (file đính kèm). Để thực hiện các thủ tục giao dịch cổ phiếu, đề nghị Quý cổ đông của Công ty mang Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản giao dịch để lưu ký cổ phiếu. Đối với các cổ đông chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán có thể liên hệ với các công ty chứng khoán để mở tài khoản giao dịch.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Bà Bùi Thị Minh Thanh – Phòng Kế toán tài vụ Công ty CP Cấp nước Phú Thọ
ĐT:0963836888
Trân trọng thông báo./.

Share
0 comment