XÍ NGHIỆP NƯỚC SẠCH VIỆT TRÌ

BỘ SƯU TẬP

THÔNG TIN

  • Tên xí nghiệp: XN NƯỚC SẠCH VIỆT TRÌ
  • Địa chỉ: Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì
  • Công suất: 80.000 đến 120.000m3/ngày đêm
  • Khách hàng: 80.000
  • Socials: