XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC YÊN LẬP

BỘ SƯU TẬP

THÔNG TIN

  • Tên xí nghiệp: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC YÊN LẬP
  • Địa chỉ: xã Thượng Long, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ
  • Công suất: 2.000m3/ngày đêm
  • Khách hàng: 500
  • Socials: