XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC TRUNG NGHĨA

BỘ SƯU TẬP

THÔNG TIN

  • Tên xí nghiệp: XN CẤP NƯỚC TRUNG NGHĨA
  • Địa chỉ: xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ
  • Công suất: 8.000m3/ngày đêm
  • Khách hàng: 6.500
  • Socials: