XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC PHÚ THỌ

BỘ SƯU TẬP

THÔNG TIN

  • Tên xí nghiệp: XN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ
  • Địa chỉ: Phố Cao Du,Phường Âu Cơ, TX Phú Thọ
  • Công suất: 25.000m3/ngày đêm
  • Khách hàng: 11.000
  • Socials: