XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC CẨM KHÊ

BỘ SƯU TẬP

THÔNG TIN

  • Tên xí nghiệp: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC CẨM KHÊ
  • Địa chỉ: Thị trấn Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ
  • Công suất: 12.000-30.000m3/ngày đêm
  • Khách hàng: 7.000
  • Socials: