Hướng dẫn tra cứu Hóa đơn điện tử

Bước 1: Mở trình duyệt gõ địa chỉ https://phuthowaco.vnpt-invoice.com.vn/ Bước 2: Nhập các thông tin Tên đăng nhập và Mật