Hướng dẫn tra cứu hóa đơn theo thông tư 78 mới của Tổng cục thuế

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào trang địa chỉ: https://phuthowaco-tt78.vnpt-invoice.com.vn Bước 2: Đăng nhập vào với tên tài khoản

Hướng dẫn tra cứu Hóa đơn điện tử

Bước 1: Mở trình duyệt gõ địa chỉ https://phuthowaco.vnpt-invoice.com.vn/ Bước 2: Nhập các thông tin Tên đăng nhập và Mật