16
Th4

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn theo thông tư 78 mới của Tổng cục thuế

admin 0 comment

Bước 1: Khách hàng đăng nhập vào trang địa chỉ:

https://phuthowaco-tt78.vnpt-invoice.com.vn

Bước 2: Đăng nhập vào với tên tài khoản là mã khách hàng (mã điểm dùng), mật khẩu là: 1234567.
Nhập mã xác thực rồi chọn đăng nhập

Bước 3: Từ màn hình giao diện bấm chọn mục Hoá đơn trên thanh menu

Bước 4: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách hoá đơn theo từng tháng

Khách hàng có thể thực hiện xem hoá đơn hoặc tải về file PDF/Excel

Share
0 comment