03
Th7

HỘI NGHỊ: ĐÓNG GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KỸ THUẬT TOÀN CÔNG TY.

Sticky admin 0 comment

Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ tổ chức hội nghị: ” Đóng góp ý kiến xây dưng công tác quản lý kỹ thuật toàn Công ty”. Tại hội nghị các đơn vị phòng ban, xí nghiệp đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo quản lý kỹ thuật toàn công ty. Đề án được xác định là nội dung rất quan trọng cho việc phát triển công ty. v..v..

Share
0 comment