04
Th10

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI HƯU LÃNH ĐẠO NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC MIỀN BẮC LẦN THỨ NHẤT 2022

admin 0 comment

Vào ngày 03/10/2022 vừa qua, tại phòng họp hội trường công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ đã diễn ra buổi gặp mặt, giao lưu giữa các lãnh đạo đã về hưu trong ngành cấp nước thuộc khu vực các tỉnh miền bắc.

Share
0 comment