21
Th12

ĐẠI HỘI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ VÀ HỘI DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022 -2027

admin 0 comment

Ngày 13/12/2022, tại hội trường Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ đã diễn ra đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội có sự tham của các cơ quan uỷ ban nhân dân tỉnh và các khối doanh nghiệp.

Share
0 comment