26
Th3

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2022-2027

admin 0 comment

Sáng ngày 26/3/2022, tại hội trường công ty cp cấp nước Phú Thọ đã diễn ra đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, kỷ niệm 91 năm thành lập đoàn (26/3/1931 – 26/3/2022).

Trong 91 năm xây dựng và trưởng thành, những cống hiến to lớn của lớp thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên công ty CP cấp nước Phú Thọ nói riêng đã vun đắp nên truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh. Đó là lý tưởng, khát vọng, nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Vẫn luôn tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm qua, Đoàn Thanh Niên công ty CP cấp nước Phú Thọ hôm nay đang ra sức rèn luyện, phấn đấu, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Các hoạt động của Đoàn đều chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Share
0 comment