01
Th11

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM COVID-19 NHANH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY

admin 0 comment

Vào ngày 30/11, Tại khu vực sảnh chính Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ. Cơ quan y tế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp test kháng nguyên cho người lao động đang làm việc tại công ty.

Kết quả 100% mẫu thử của cổ đông, người lao động đều âm tính

Một số hình ảnh tại sảnh chính công ty:

Share
0 comment