28
Th7

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ “CHUNG TAY GÓP SỨC ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19”!!!!!

Sticky admin 0 comment

Đại diện cho Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ – Đoàn thanh niên công ty cùng với Đoàn khối doanh nghiệp, Thành đoàn thành phố Việt Trì đã Thăm, tặng quà các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ 120 thùng nước ORIGIN do công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ sản xuất.

************** “Chung tay đẩy lùi dịch COVID-19” *****************

Share
0 comment