08
Th11

Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Phú Thọ đón tiếp Công ty Coliban Water sang làm việc  trong khuôn khổ “Chương trình Quan hệ đối tác Nâng cao khả năng phục hồi và an toàn cấp nước”

admin 0 comment

Từ ngày 5/11/2023 đến ngày  10/11/2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Phú Thọ đón tiếp Công ty Coliban Water (Bendigo, bang Victoria, Úc) sang làm việc  trong khuôn khổ ‘Chương trình Quan hệ đối tác Nâng cao khả năng phục hồi và an toàn cấp nước giữa Công ty CP cấp nước Phú Thọ và Công ty nước Coliban’

Chương trình được tài trợ bởi Hội nước Úc (AWA) và Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA).

Trong quá trình làm việc, các chuyên gia đến từ Úc đã chia sẻ những kinh nghiệm quý về quy trình kiểm soát chất lượng nước, bảo trì tài sản, tự động hóa quá trình sản xuất…

Share
0 comment