31
Th3

Chung tay chống Covid-19

admin 0 comment

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 30/03/2020, ông Nguyễn Văn Bút, Chủ tịch HĐQT công ty CP cấp nước Phú Thọ đã trao tặng số tiền ủng hộ 200 triệu đồng cho MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, góp phần vào công cuộc chống dịch của tỉnh nhà.

Share
0 comment