Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Phú Thọ đón tiếp Công ty Coliban Water sang làm việc  trong khuôn khổ “Chương trình Quan hệ đối tác Nâng cao khả năng phục hồi và an toàn cấp nước”

Từ ngày 5/11/2023 đến ngày  10/11/2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Phú Thọ đón tiếp Công ty Coliban Water (Bendigo, bang Victoria, Úc) sang làm việc  trong khuôn khổ ‘Chương trình Quan hệ đối tác Nâng cao khả năng phục hồi và an toàn cấp nước giữa Công ty CP cấp nước Phú […]

admin
0 Comment
Th11 08, 2023
Xem chi tiết