LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC!

Ngày 19/01/2024 Tại công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Cục cấp thoát nước KITAKYUSHU Nhật Bản, Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ, Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng.

admin
0 Comment
Th1 21, 2024
Xem chi tiết