Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cấp nước Phú Thọ

Ngày 29-6, Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ Nhất, nhiệm kỳ III (2019-2024) Năm 2019, Hội đồng quản trị tập thể cổ đông, người lao động Công ty luôn đoàn kết cùng Ban Giám đốc vượt qua khó khăn, […]

admin
0 Comment
Th7 01, 2020
Xem chi tiết

Thông báo đến Cổ đông

Ngày 20/03/2020, Công ty CP Cấp nước Phú Thọ đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 17/2020/GCNCP-VSD ngày 09/03/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp (file đính kèm). Để thực hiện các thủ tục giao dịch cổ phiếu, đề nghị Quý cổ đông của Công ty mang […]

admin
0 Comment
Th3 27, 2020
Xem chi tiết

Đại hội đồng cổ đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Nhiệm kỳ qua, Công ty đã tập trung phát triển, mở rộng thị trường và nâng cấp thiết bị công nghệ của các nhà máy nước. Nhiều dự án mới được xây dựng, mạng lưới cấp nước mở rộng tới 12/13 huyện, thị trong tỉnh. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

tuanbn
0 Comment
Th3 22, 2020
Xem chi tiết