Hướng dẫn tra cứu Hóa đơn điện tử

Bước 1: Mở trình duyệt gõ địa chỉ https://phuthowaco.vnpt-invoice.com.vn/ Bước 2: Nhập các thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu vào các textbox tương ứng. Kích chọn Lưu mật khẩu nếu muốn. Tên đăng nhập là mã khách hàng (mã điểm dùng) của bạn. Bước 3: Nhấn chọn Đăng nhập Bước 4: Từ màn […]

tuanbn
0 Comment
Th3 23, 2020
Xem chi tiết