22
Th10

BTV Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ, các chi bộ và cổ đông người lao động đóng góp ủng hộ chia sẻ khó khăn với đồng bào Miền Trung bị lũ lụt!

Sticky admin 0 comment

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Tỉnh Phú Thọ.
Thực hiện công văn số: 41CV/ĐUK ngày 21/10/2020 của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ về việc vận động ủng hộ đồng bào Miền trung bị lũ lụt. BTV Đảng ủy công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ kêu gọi các chi bộ, cổ đông và người lao động trong Đảng bộ phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần: ” Tương thân tương ái “, ” Nhường cơm sẻ áo”, ” Lá lành đùm lá rách “, ” Thương người như thể thương thân “ nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tự nguyện đóng góp ủng hộ chia sẻ khó khăn với đồng bào Miên Trung bị lũ lụt khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.!


Share
0 comment