Hướng dẫn tra cứu Hóa đơn điện tử

Bước 1: Mở trình duyệt gõ địa chỉ https://phuthowaco.vnpt-invoice.com.vn/ Bước 2: Nhập các thông tin Tên đăng nhập và Mật khẩu vào các textbox tương ứng. Kích chọn Lưu mật khẩu nếu muốn. Tên đăng nhập là mã khách hàng (mã điểm dùng) của bạn. Bước 3: Nhấn chọn Đăng nhập Bước 4: Từ màn […]

tuanbn
0 Comment
Th3 23, 2020
Xem chi tiết

Cán bộ Công ty tham gia tập huấn Kỹ năng Quản trị kế hoạch

Ngày 14 – 15/12/2019, tại Công ty CP Cấp nước Phú Thọ, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng Quản trị kế hoạch.Ông Nguyễn Văn Bút – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Phú Thọ và ông Phạm Xuân […]

tuanbn
30 Comments
Th3 22, 2020
Xem chi tiết

Đại hội đồng cổ đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Nhiệm kỳ qua, Công ty đã tập trung phát triển, mở rộng thị trường và nâng cấp thiết bị công nghệ của các nhà máy nước. Nhiều dự án mới được xây dựng, mạng lưới cấp nước mở rộng tới 12/13 huyện, thị trong tỉnh. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

tuanbn
0 Comment
Th3 22, 2020
Xem chi tiết

Khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt do mực nước sông xuống thấp

Năm nay, do thời tiết khắc nghiệt, mưa ít, lại vào mùa hanh khô nên mực nước trên các sông xuống bất thường, do vậy, việc bơm nước thô phục vụ sản xuất nước sinh hoạt cho nhân dân của Công ty CP cấp nước Phú Thọ gặp nhiều khó khăn, nhất là tại khu vực Trạm bơm nước thô của Nhà máy nước Phong Châu, Xí nghiệp cấp nước Phù Ninh, huyện Phù Ninh và Trạm bơm nước thô của Xí nghiệp cấp nước Phú Thọ, thị xã Phú Thọ đã xảy ra tình trạng thiếu nước sản xuất từ nhiều tháng nay.

tuanbn
0 Comment
Th3 01, 2020
Xem chi tiết